YAMABIKO DATABESKYTTELSESPOLITIK (GDPR)

YAMABIKO DATABESKYTTELSESPOLITIK (GDPR)


Indledning

Yamabiko Corporation, med hovedkontor beliggende på 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme Tokyo Japan, er dataansvarlig for dine personlige oplysninger. Yamabiko Corporation vil herefter blive omtalt som "Yamabiko" eller "vi".

Vi opbevarer personlige oplysninger om vores medarbejdere, kunder, distributører, forhandlere, leverandører og andre enkeltpersoner til de formål, der er beskrevet i denne politik.

Denne politik angiver, hvordan vi indsamler, bruger og deler dine personlige oplysninger samt, hvordan du får adgang til og opdaterer og retter dine personlige oplysninger.


Anvendelsesområde

Denne politik gælder kun for behandling af følgende personoplysninger, der skal overføres fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til Japan baseret på databehandlingsaftalen mellem Yamabiko Corporation og Yamabiko Europe SA eller andre virksomheder, eller de følgende personoplysninger, der skal indhentes direkte af Yamabiko Corporation fra dig:

 • Personoplysninger om registrerede, der befinder sig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).


Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Formålene, for hvilke personoplysninger kan indsamles og behandles af os, omfatter følgende:

 • Til salg og markedsføring.
 • At promovere Yamabiko-mærker.
 • Til produktudviklingsformål.
 • Til praktisk bekræftelse inden masseproduktion.
 • At yde før/efter service.
 • Til fremtidig forretningsudvikling.
 • Til kvalitetskontrol.
 • Til løsning af kvalitetsproblemer med produkter.
 • Til udførelse af erstatningsaftaler.
 • Til generel behandling af menneskelige ressourceroplysninger.
 • Til vurdering af medarbejdere.

Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, samt for at overholde vores retlige forpligtelser og håndhæve vores aftaler.


Deling af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med tredjeparter med det formål at drive vores forretning, levere, forbedre og tilpasse vores produkter og tjenester, sende markedsføring og andre kommunikationer relateret til vores forretning og til andre legitime formål tilladt i henhold til gældende lovgivning eller på anden måde med dit samtykke.


Vi kan dele personoplysninger på følgende måder:

 • Inden for Yamabiko og andre selskaber i Yamabiko-gruppen til formål med databehandling eller lagring.
 • Med vores databehandlere (herunder vores distributører) for at levere anmodede produkter, tjenester eller andre transaktioner. Eksempler inkluderer, men er ikke begrænset til: behandling af ordrer, yde kundesupport, osv.
 • Hvis vi ellers underretter dig, og du samtykker i delingen.

Det er muligt, at vi bliver nødt til at videregive dine personoplysninger i henhold til loven, indkaldelse eller anden retlig proces, eller hvis vi i god tro mener, at videregivelse er rimeligt nødvendig for at (1) undersøge, forebygge eller handle i forhold til mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe myndighederne med håndhævelse; (2) håndhæve vores aftaler med dig; (3) undersøge og forsvare os mod eventuelle krav eller anklager fra tredjeparter; (4) beskytte tjenesternes og produkternes sikkerhed eller integritet; eller (5) udøve eller beskytte Yamabikos rettigheder.


Sikkerhed

Det er vores hensigt at beskytte de personoplysninger, du har betroet os, og behandle dem sikkert. I denne henseende implementerer vi fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse.

Vi kræver også kontraktligt, at vores databehandlere (herunder vores distributører) beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse.


Adgang til dine personoplysninger og rettelse

Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er ukorrekte, kan du anmode om at få adgang til de personoplysninger og endda få dem rettet eller slettet uden omkostninger. Dog kan der i tilfælde af misbrugte anmodninger opkræves et rimeligt gebyr. Du har også ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger af os. Bemærk dog, at det kan forhindre os i at yde dig vores tjenester.


Hvis du ønsker at rejse spørgsmål eller klager over, hvordan vi har håndteret dine personoplysninger, kan du kontakte gdpr@yamabiko-corp.co.jp.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller mener, at vi behandler dine personoplysninger ikke i overensstemmelse med gældende love, kan du klage til den belgiske Databeskyttelseskommission (https://www.privacycommission.be/professionnel).


International overførsel af data

Enhver overførsel af dine personoplysninger, der behandles eller er beregnet til behandling efter overførsel til modtagere i lande uden for EØS ("International dataoverførsel"), skal kun finde sted, hvis vi og vores databehandlere overholder bestemmelserne i denne politik og gældende lov, herunder for videregivelse af dine personoplysninger fra et land uden for EØS til et andet land uden for EØS.

International dataoverførsel skal legitimeres på den retlige basis, herunder følgende.


 • Overførsler på grundlag af en afgørelse om passende beskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen.
 • Overførsler underlagt passende garantier, herunder standarddatabeskyttelsesklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen.
 • Du har udtrykkeligt samtykket til den foreslåede overførsel efter at være blevet informeret af os om de mulige risici ved sådanne overførsler for dig på grund af manglende afgørelse om passende beskyttelse og passende garantier.
 • Overførslen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt mellem dig og os eller gennemførelsen af forkontraktuelle foranstaltninger truffet på din anmodning.


Ændringer til vores databeskyttelsespolitik

Vi holder vores nuværende databeskyttelsespolitik under regelmæssig gennemgang, og vi lægger eventuelle opdateringer på denne webside. Dette dokument blev sidst opdateret den 1. juni 2023.


Sådan kontakter du os

Kontakt os venligst på gdpr@yamabiko-corp.co.jp, hvis du har spørgsmål om vores databeskyttelsespolitik eller de personoplysninger, vi har om dig.